koronawirus

Zmiana zasad funkcjonowania sekcji Ruda Południowa

Ruda Południowa
Z racji trwającej pandemii, jesteśmy zobowiązani zmodyfikować zasady panujące na sekcji.
⚠️Rodzice/opiekunowie nie mogą wejść na teren szkoły, dlatego zachęcamy do przyprowadzania dzieci na zajęcia już przebrane (zwłaszcza dotyczy to dzieci, które przy ubieraniu się potrzebują pomocy osoby dorosłej).
⚠️Na zajęcia wchodzimy drzwiami wejściowymi, znajdującymi się najbliżej sali, w której prowadzone są zajęcia (drzwiami przy placu zabaw jeżeli zajęcia odbywają się na małej sali lub drzwiami przy basenie, jeżeli zajęcia są na dużej sali).
⚠️Przed zajęciami przeprowadzana będzie niezbędna dezynfekcja – zarówno sali ćwiczeń jak i osób ćwiczących.
⚠️Przed pierwszymi zajęciami rozdawane będą do podpisu kwestionariusz sanitarne, prosimy w miarę możliwości o obecność rodzica/opiekuna dziecka.
 

Dla bezpieczeństwa każdego z nas bardzo prosimy o współpracę i stosowanie się do wyżej wymienionych zasad.